Derdengelden

De advocaten van Stoet en Krijger advocaten ontvangen in de uitoefening van hun praktijk geen derdengelden. Het kantoor beschikt om deze reden niet over een stichting derdengelden (zie: artikel 6.21 lid 2 van de Verordening op de advocatuur (verder: Voda)). Derdengelden worden rechtstreeks overgemaakt naar de rechthebbende (zie: artikel 6.19 lid Voda), tenzij met de rechthebbende schriftelijk is overeengekomen dat derdengelden worden aangewend ter voldoening van een eigen declaratie. Indien de rechthebbende de declaratie binnen een redelijke termijn betwist vervalt het recht om derdengelden aan te wenden ter voldoening van deze declaratie (zie: artikel 6.19 Voda).