Mr Stoet

Foto Mr Stoet

Mr M.W. (Mark-Willem) Stoet studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen, afstudeerrichtingen Strafrecht en Privaatrecht. Na afronding behaalde hij bij de katholieke universiteit te Leuven het Bijzonder Diploma in de Criminologie.

Na daarna enige tijd als vrijwilliger te hebben gewerkt als juridisch medewerker bij het Buro Slachtofferhulp te Groningen doceerde hij strafrecht en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen, vakgroep strafrecht en criminologie.

In 1992 begon hij als advocaat bij het kantoor van de Amsterdamse strafpleiter mr Cees Korvinus. Hier was hij werkzaam op de sectie strafrecht, met als bijzondere aandachtspunten de rechtsbijstand aan TBS-gestelden en de strafcassatie.

In 1997 begon hij als zelfstandig advocaat zijn praktijk in Den Haag. In 2000 volgde de samenwerking met mr Krijger.

Thans is mr Stoet als advocaat werkzaam binnen het strafrecht en het civiele jeugdrecht. Zijn praktijk behelst de, wat men noemt, commune delicten (algemene strafpraktijk), verder TBS, strafcassaties bij de Hoge Raad, het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht (ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, etc,.). Hij behandelt zowel kleine zaken (Politierechter, enkelvoudige kinderrechter) als grote strafzaken (samen met mr Krijger bijvoorbeeld de Rijswijkse stoeptegelzaak). Daarnaast is mr Stoet rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Gelderland (zittinghoudende te Arnhem en Zutphen) en verzorgt mr Stoet een deel van de juridische ondersteuning van een nieuw opgerichte Gecertificeerde Instelling (voorheen Buro voor Jeugdzorg) te Zoetermeer.

Mr Stoet schrijft zo nu en dan artikelen, onder meer in het Advocatenblad, o.m over wraking, het jeugdstrafrecht en in het Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht (Kluwer) over mediation binnen het strafrecht (art. 51h Sv). Mr Stoet begeleidt clienten op diens verzoek tijdens mediationtrajecten. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). Tevens lid van de Haagse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten (HVJA) en als specialist strafcassatie lid van de Vereniging van Cassatie Advocaten in Strafzaken (VCAS). In 2018 heeft mr Stoet de opleiding tot mediator met succes afgerond.