Rechtsgebieden

Mr Stoet

Mr Stoet voert een volledige algemene strafpraktijk met als bijzondere aandachtsgebieden:

  • Strafcassatie
  • TBS
  • Jeugdrecht en Jeugdstrafrecht
  • Commune delicten

Lid Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, 

Lid VCAS (specialisatievereniging strafcassatie) en HVJA (Haagse specialisatievereniging voor Jeugdrecht).

Mr Stoet behandelt zowel zaken op betalende basis als op basis van toevoeging (Raad voor Rechtsbijstand).

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) heeft hij zich geregistreerd op het hoofdrechtsgebied algemene praktijk, subrechtsgebied strafrecht. Op grond van deze registratie heeft hij zich verplicht jaarlijks volgens de normen van de NOVA tien opleidingspunten te halen.

Mr Krijger

Thans is mr Krijger werkzaam op het gebied van:

  • Contractenrecht (algemeen)
  • Vastgoed (privaatrechtelijke aspecten, zoals huurrecht, koop van onroerend goed, conformiteitsgebreken etc.)
  • Ontslagrecht
  • Strafrecht (commune delicten, jeugdstrafrecht en TBS)

Mr Krijger behandelt zowel zaken op betalende basis als op basis van toevoeging (Raad voor Rechtsbijstand).

In het rechtgebiedenregister van de Nederlands Orde van Advocaten (NOVA) heeft hij zich geregistreerd op het hoofdgebied algemene praktijk, subrechtsgebieden strafrecht en civielrecht. Op grond van deze registratie heeft hij zich verplicht jaarlijks volgens de normen van de NOVA tien opleidingspunten te halen.